Impressum a zveřejňování informací dle zákona o odpovědnosti za obsah na internetu a zákona o médiích

Vlastník webové stránky a osoba zodpovědná za obsah: Mag. Paul Liskutin e.U., Föhrenweg 30,
A-2451 Hof/Leithaberge

Firemn í identifikační číslo. 459496 f
UID (DIČ – rakouské identifikační číslo daně z obratu): ATU 71563239
Příslušný úřad dle zákona o odpovědnosti za obsah na internetu: Okresní hejtmanství Bruck/Leitha
Členství: Hospodářská komora Dolního Rakouska
Označení povolání: Podnikové poradenství včetně podnikové organizace

Údaje o zdrojích pro použité fotografie a grafiky

Poděkování patří následujícím osobám jménem:

  • Daniela Pucher daniela-pucher.at za konzept webových stránek a za zpracování textu
  • Sebastian Pisarski zeitnah.at za technické provedení

Vyloučení právní zodpovědnosti (Disclaimer)

Právní zodpovědnost za odkazy: Moje nabídka obsahue odkazy k externím webovým stránkám třetích osob, na jejichž obsah nemám žádný vliv. Z tohoto důvodu nemohu za cizí obsahy převzít žádnou garanci. Za obsahy propojených odkazových stránek nese právní zodpovědnost vždy nabízitel či provozovatel stránek. K okamžiku propojení podlehly propojované odkazové stránky kontrole ohledně možných právních provinění a ke zmíněnému okamžiku nebyly nalezeny žádné protiprávní obsahy. Permanentní kontrola obsahů propojených stránek však bez konkrétních známek právního provinění není možná. V případě zjištění právního provinění budou odkazy takovéhoto typu neprodleně odstraněny.
Autorské právo: Obsahy a díla na těchto webových stránkách, které byly zhotoveny provozovatelem stránek, podléhají autorskému právu. Kopírování, zpracovávání, rozšiřování a jakéholiv zhodnocování mimo rámec autorského práva si vyžaduje písemného souhlasu daného autora, popř. zhotovitele. Stahování a kopírování této webové stránky je povoleno pouze pro soukromé účely, ne však pro účely komerční. V případě, že obsahy této stránky nebyly zhotoveny provozovatelem stránky, je nutné dbát na autorská práva třetích osob. Obsahy třetích osob jsou speciálně označeny. Pokud přesto budete upozorněni na porušení autorských práv, prosíme Vás o příslušný pokyn. V případě zjištění právního porušení takovéto obsahy neprodleně odstraníme. (odkaz na zdroj: Disclaimer eRecht24, Disclaimer von eRecht24, portál k internetovému právu advokáta jménem Sören Siebert)