Kooperace

Kooperace pro mě mají smysl tehdy, jestliže v nich moji zákazníci rozpoznají užitek, a to užitek ve formě spolupráce u zákazníka, a vedle toho i užitek z dalšího rozvoje knowhow při formálních setkáních zákaznické sítě nebo při neformálních rozhovorech.

Obzvláště si cením kooperace se dvěmi svými kolegy, které trvají již celá desetiletí. Téměř každý den si vzájemně vyměňujeme zkušenosti a nespočetněkrát jsme byli společně aktivní na zákaznické scéně. S každým z těchto dvou kolegů mě spojuje speciální poradenská oblast:

Susanne de Cillia | www.viacona.at

Výborně se doplňujeme při řešení změnových procesů a vývoje týmů , takže můžeme poskytovat profesionální podporu od strategického nasměrování až po senzibilizaci na úrovni jednotlivých pracovníků.

Claus-Dieter Beck | www.cdb-sales.com

Je mým partnerem v oblasti trvale udržitelného obchodního úspěchu prostřednictvím
smysluplných odbytových a vývojových procesů. Jeho knowhow v oblasti odbytu a vývoje zákaznických projektů doplňuje mé znalosti o účinnosti řídících pracovních sil. Z tohoto důvodu spolu pravidelně pořádáme vzdělávací akce pro řídící pracovní síly z oblasti odbytu.