Poradenství řízení změn

Řídící pracovníky a pracovnice všech úrovní podporuji a doprovázím při realizaci změnových procesů od vyjasněním úmyslu, přes stavbu záměrů změn až po realizaci na individuální rovině jednotlivce, kterého se daný změnový proces týká a ve kterém hraje nebo musí hrát určitu roli.

Příkladnými žádostmi a zakázkami jsou:

  • již existující strategie a již změněné struktury se ještě nezakotvily ve firemní kultuře
  • nové tržní požadavky, popř. změny uvnitř koncernu si vyžadují novou orientaci podniku (nebo organizační jednotky) a přizpůsobení se realitě
  • sloučení obchodních jednotek si vyžádalo doprovodnou integraci
  • rozhodnutí o zrušení jedné společnosti si vyžádalo doprovodnou podporu tohoto
    odštěpného procesu
  • bylo zapotřebí doprovodné podpory interního změnového projektového týmu pro
    změnový proces na úrovni organizační a kulturní

V případě komplexnějších poradenských úloh spolupracuji se svými partnery