Praktický koučink

V situacích, které jsou obzvláště velkou výzvou a které jsou natolik komplexní, že v nich přestáváme mít přehled, se objevují otázky jako např. „Kde začít?“ nebo „Jak se toto dá zvládnout?“. Konzentrované a efektivní jednání je v takovýchto případech blokováno.

Jako praktický kouč poskytuji podporu řídícím pracovním silám tím, že vystupuji jako partner pro reflexi a dávám impulsy. V popředí je přitom vždy naleznutí zcela konkrétních způsobů řešení pro dané problémy a úkoly.

Cílem je:

  • plné rozvinutí a využití potenciálu řídících pracovních sil za účelem docílení osobního a hospodářského úspěchu
  • ovlivnění Vašeho rozsahu zodpovědnosti cestou aktivního formování

Příkladnými žádostmi a zakázkami jsou:

  • doprovodná podpora nově jmenovaného řídícího pracovníka/řídící pracovnice bez řídících zkušeností¨
  • nové nasměrování, které je nezbytné z důvodu změného rozsahu zodpovědnosti
  • zpoždění nebo neúspěchy v běžících projektech
  • nedostatek zdrojů, problémy s jednotlivci
  • nedorozumění a konflikty
  • rozvinutí commitmentu uvnitř týmu