Vůdčí myšlenka

Řídící pracovní síly mají v každém podniku klíčovou funkci. Jsou otáčivým i záchytným bodem pro trvale udržitelný management a udávají směr pro úspěšnou budoucnost.

Proto senzibilizuji řídící pracovní síly a zaměřuji jejich perspektivy na následující tématické oblasti:

1. dokázat mít (stále a stále) jasno v klíčové funkci jako řídící pracovní síla a udávat orientaci

2. vlastním přičiněním a přičiněním týmu napomoci k podnikovému úspěchu ve smyslu procesní orientace a orientace na zákazníka

3. vytvářet vztahy ke spolupracovníkům a partnerům v obchodním procesu a nadále je rozvíjet

4. vytvořit si svůj vlastní osobní postoj k tématům řízení a tento postoj umět zprostředkovávat a jednat v souladu s ním