Vývoj řídících pracovních sil

Vyvíjím vzdělávací programy pro řídící pracovní síly, které jsou ušité na míru přímo pro Váš podnik. Konkrétní vývojové cíle jsou předem definovány před každým vzdělávacím kurzem. V této fázi je zcela nezbytné spolupůsobení managementu , neboť jen tak lze maximalizovat výstup vzdělávacích kurzů.

Těžiště seminářů pro řídící pracovní síly je následující:

  • zabývání se očekáváními ohledně rolí a zprostředkovávání způsobu řízení, které je pro
    podnik, popř. zadavatele důležité (vedení podniku, představenstvo či vlastník)
  • zprostředkování nástrojů a instrumentů, pomocí nichž je řízení formováno
  • vývoj osobního postoje vůči řídící zodpovědnosti

Moje vzdělávací kurzy jsou ve velmi vysoké míře interaktivní: ve svých kurzech zprostředkovávám řídící kompetenci především tím, že zpracovávám reálné příklady účastníků/účastnic z každodenní praxe. Tímto způsobem začíná aplikace a realizace již v seminární místnosti. Intenzivně pracuji na osobním působení každého účastníka/každé účastnice, na uplatnění jeho/jejích silných stránek a na jeho/její jistotě, která je pro každého nezbytná pro dobré a smysluplné rozhodování.

Příkladné formování:

  • Leadership pro vedoucí týmů, oddělení a úseků
  • vzdělávací programy pro řídící pracovníky a pracovnice prvního stupně, např. pro Leading Experts, vedoucí směn, vedoucí výrobních týmů
  • přípravné vzdělávací programy pro budoucí řídící pracovní síly a pro Advanced Potentials
  • Speciální vzdělávací programy pro zkušené řídící pracovní síly
  • Praktické transférní dny za účelem konkrétního zpracování příkladů z každodenní řídící praxe