Vývoj týmu

Jsem předsvědčený o tom, že rozhodující výkonnou složkou našich obchodních procesů jsou právě týmy. Bez ohledu na to, zda se jedná o stálou pracovní skupinu, týmy na dobu určitou, virtuelní nebo mezinárodní týmy – pro všechny platí to samé: potenciály a znalosti každého jednotlivce musí být využívány takovým způsobem, aby výsledek týmu předčil výsledky jednotlivců.

Společně zvítězit – ale jak na to? Pro úspěšné týmy platí, že je pro ně charakteristická kompetence na vícero rovinách. Tato kompetence se nevyvíjí zcela samozřejmě sama od sebe.

Během mé podpory týmů se typicky zabývám následujícími aspekty:

  • vyjasnění týmové zakázky: rozdělení úloh, struktur a postupů
  • rozpoznání, jak tým pracuje a jak se chová a využívat toho při realizaci cílů
  • vyjasnění vztahů uvnitř týmu – zpětná vazba – zpracování konfliktů
  • ujasnění a shoda ohledně kvalitativních standardů při odvádění výkonů
  • aktivování týmu za účelem odvádění výkonů

Formy a obsahy týmových workshopů a použití nástrojů analýzy, např. profilu TMS® závisí vždy na daných potřebách.